Nisses artlista

Hej, och välkommen till Nisses artlista! Tjänsten är gjord av Vigu rf för medlemmar av föreningen och ska i framtiden innehålla alla de arter som ingår i den obligatoriska artkännedomen för Vildmarksguider. Meddela gärna Sussi Lagerström (fornamn.efternamn@vigu.fi) ifall du hittar något fel i listorna eller Erik Berglund ifall du har problem med att använda spelen!


Såhär gör du:

Välj vilken artlista du vill öva
Växter
Enligt examenskraven för vildmarksguider bör man känna igen de 141 vanligaste växtarterna som förekommer i Finland och Norden.
Fåglar
Enligt examenskraven för vildmarksguider bör man känna igen de 90 vanligaste fågelarterna i Finland. Av dessa arter bör man också känna igen 30 arter på basen av ljudet.Ryggradslösa djur
Enligt examenskraven för vildmarksguider bör man känna igen 34 ryggradslösa djur. Till gruppen hör skalbaggar, steklar, fjärilar, tvåvingar, hopprätvingar, växtsugare, skinnbaggar, trollsländor och spindlar.

Senaste uppdateringar:
20.09.2016 - Uppdaterade artlistorna att motsvara dagens krav, tack Sussi!
15.05.2012 - Fixade 'Niityleinikki' > 'Niittyleinikki', tack Kata!
05.10.2011 - Fixade ett felaktigt foto, från Amiral till Sorgmantel, tack Kata!
21.02.2011 - Lade till ryggradslösa djur, tack Kata och Gitta! Möjlighet att spela på finska.
06.05.2009 - Lade till fåglar, både bilder och ljud. Tack Kalle, Hena och Jacke!
01.04.2009 - Nisselistan online med alla 150 växter.
11.03.2009 - BETA release, tack Kalle och Jacke för kommentarer och korrigeringar!